DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 19 Tháng 7 2018

DNSE công bố: Điều chỉnh tăng tỷ lệ cho vay mã CK ASM- Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai

 

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam điều chỉnh tăng tỷ lệ cho vay mã CK ASM- Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai

1.       Tỷ lệ vay mới: 30%

2.       Giá chặn cho vay: 14.000 VNĐ/CP

3.       Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 20/07/2018.

 

Trân trọng thông báo! 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan