Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng

27 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) Thông qua Phương án đầu tư mua trái phiếu ngân hàng như sau:

 • Đối tượng đầu tư                          : Trái phiếu Ngân hàng
 • Hình thức đầu tư                          : Mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành
 • Thẩm quyền phê duyệt               :Hội đồng quản trị DNSE
 • Thời gian đầu tư dự kiến            :Quý III và Quý IV/2020
 • Chi tiết phương án đầu tư           :
  • Mã Trái phiếu                             : BID2_RL_20.15
  • Mệnh giá TP                                : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Lãi suất                                        : Lãi suất tham chiếu +0.7%/ năm
  • Kỳ hạn                                         : 7 năm
  • Số lượng TP dự kiến đầu tư       : 17 Trái phiếu
  • Giá mua dự kiến                         : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Giá trị dự kiến đầu tư                 : 17.000.000.000,VNĐ

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay cụ…
11 Tháng 7 2016 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Nhận định thị trường ngày 06/05/2019 Thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn có một tuần giao dịch với thanh khoản thấp với diễn…
6 Tháng 5 2019 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Thông báo điều chỉnh biểu phí tại DNSE áp dụng từ 20/03/2020 đến 31/08/2020

Kính gửi Quý khách hàng!   Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/03/2020 về việc sửa đổi định giá dịch…
20 Tháng 3 2020 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo điều chỉnh biểu phí tại DNSE áp dụng từ 20/03/2020 đến 31/08/2020