DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 21 Tháng 10 2017

DNSE công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông

DNSE xin công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thương năm 2017 theo file đính kèm.

file đính kèm.

Trân trọng!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan