DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 18 Tháng 9 2017

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã FIT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh giảm mức giá chặn cho vay đối với một số mã cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. FIT- Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T. Giá chặn cũ: 15.000 VNĐ/CP, Giá chặn mới: 13.250 VNĐ/CP

2. Tỷ lệ cho vay không đổi.
3. Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 19/09/2017.

Trân trọng !

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan