DNSE công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018

25 Tháng 7 2018 · 1 phút đọc

Công ty CPCK Đại Nam công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm BCTC năm 2018 như sau:


Ngày 24/7/2018, DNSE đã ký Hợp đồng kiểm toán số 134/VACO/HĐKT/JSC-NV2 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO về việc soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.


Tải file đính kèm:

Giao dịch mọi nơi

Tải ứng dụng Entrade X để mở tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

  • Giao dịch miễn phí trọn đời
  • Tốc độ nhanh nhất Việt Nam
  • Nguồn vốn vững mạnh

Bài liên quan:

DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán ...
DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam…
27 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính…
Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán