DNSE công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018

25 Tháng 7 2018 · 1 phút đọc

Công ty CPCK Đại Nam công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm BCTC năm 2018 như sau:


Ngày 24/7/2018, DNSE đã ký Hợp đồng kiểm toán số 134/VACO/HĐKT/JSC-NV2 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO về việc soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.


Tải file đính kèm:

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán ...
DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán.
27 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ nă ...
Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán