Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

27 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán

  • Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.
  • Ngày 27/07/2020 CTCP Chứng khoán Đại Nam đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo an toàn tài chính của mỗi kỳ kế toán từ năm 2020.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Diễn biến thị trường ngày 19/02/2016Hai sàn diễn biến trái chiều, HNG lập kỷ lục thanh khoản gần 42 triệu cpTrong phiên giao dịch buổi sáng, mặc dù gi ...
22 Tháng 2 2016 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán ...
DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam