DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 23 Tháng 3 2018

DNSE công bố vè việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Công ty CPCK Đại Nam Công bố: việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

 

 Chi tiết xem File đính kèm!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan