DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 23 Tháng 3 2017

DNSE thông báo: bổ sung mã CTS vào DM GDKQ tháng 3/2017

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin thông báo bổ sung mã CK CTS- Công ty cổ phần chứng khoán NH Công thương Việt Nam vào danh mục GDKQ tháng 3/2017, cụ thể như sau:

1.      Tỷ lệ cho vay: 30%

2.      Giá chặn cho vay: 6.000 VNĐ/CP,

3.      Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 24/03/2017

 

Trân trọng !

 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan