Hội nghị Giới thiệu sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm

19 Tháng 3 2018 · 1 phút đọc

Vào ngày 14/03/2018, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu sản phẩm mới là CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM nhằm hỗ trợ Môi giới và Nhà đầu tư tiếp cận và tìm hiểu chi tiết về sản phẩm.