Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DNSE

6 Tháng 4 2015 · 2 phút đọc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM 2014

1.      Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2014

2.      Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, số 21 Hàn Thuyên – Phường Phạm Đình Hổ – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tài liệu phục vụ đại hội gồm có:

1. Chương trình họp 

2. Quy chế tổ chức ĐH

3. Quy định về ủy quyền và ứng cử đề cử thành viên BKS

4. Tờ trình các báo cáo

– Báo cáo kiểm toán 2013

– Báo cáo của Ban Điều hành

– Báo cáo của BKS

5. Tờ trình miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên HĐQT

6. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS

–  Đơn đề cử

– Đơn ứng cử

– Thông tin cá nhân

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2014

Giao dịch mọi nơi

Tải ứng dụng Entrade X để mở tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

  • Giao dịch miễn phí trọn đời
  • Tốc độ nhanh nhất Việt Nam
  • Nguồn vốn vững mạnh

Bài liên quan:

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 1. Tờ trình ĐHĐCĐ về các báo cáo của HĐQT và BKS –…
Các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Danh sách ứng cử viên chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

Căn cứ vào Quy định về ứng cử, đề cử 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014) tại ĐHĐCĐ thường niên…
Danh sách ứng cử viên chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DNSE

Giấy mời họp đại hội cổ đông CTCP Chứng khoán Đại Nam
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13 Tháng 4 2020 · 4 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.