DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 26 Tháng 12 2016

Talk Show Đánh giá triển vọng Ngành Cao su tự nhiên

Phòng Nghiên cứu – Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đã có buổi Talk Show Đánh giá Ngành Cao su tự nhiên dựa trên triển vọng tích cực của giá cao su tự nhiên kể từ cuối năm 2016, tương lai của ngành cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp tiếp tục được nhận định khả quan hơn trong năm 2017.

Buổi tọa đàm diễn ra 15h30 ngày 14/12/2016 đã thu hút được nhiều các bạn từ các công ty chứng khoán như Chứng khoán Nông Nghiệp, Chứng khoán HSC,… các phòng ban nội bộ trong Công ty

 

 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan