Thông báo 10/11/2010 V/v Thay đổi lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

6 Tháng 4 2015 · 3 phút đọc

THÔNG BÁO

(V/v Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán)

Kính gửi:    QUÝ KHÁCH HÀNG

Theo thông báo của Ngân hàng CPTM Xuất nhập khẩu Eximbank – Chi nhánh Đống Đa về việc áp dụng lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 09/11/2010 đối với khách hàng đang giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng  thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

         Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán là: 17%/năm (tương đương 1.417%/tháng).

         Thời điểm áp dụng: từ ngày 10/11/2010.

Mức lãi suất trên được thực hiện cho đến khi có thông báo thay đổi lãi suất mới của Ngân hàng.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng./

  

                         TỔNG GIÁM ĐỐC

                      (đã ký)

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Thông báo về lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

THÔNG BÁO "V/v Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán"   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin…
6 Tháng 4 2015 · 2 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo về lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Thông báo 12/11/2010 V/v Thay đổi lãi xuất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

THÔNG BÁO (V/v Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán) Kính gửi:    QUÝ KHÁCH HÀNG Theo thông báo của Ngân hàng…
6 Tháng 4 2015 · 3 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo 12/11/2010 V/v Thay đổi lãi xuất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Thông báo về lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

THÔNG BÁO "V/v Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán"   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin…
6 Tháng 4 2015 · 2 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo về lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2010

THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2010       Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/NQ/DNSE-HĐQT ngày…
6 Tháng 4 2015 · 3 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2010