DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 6 Tháng 4 2015

Thông báo 12/11/2010 V/v Thay đổi lãi xuất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

THÔNG BÁO

(V/v Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán)

Kính gửi:    QUÝ KHÁCH HÀNG

Theo thông báo của Ngân hàng CPTM Xuất nhập khẩu Eximbank – Chi nhánh Đống Đa về việc áp dụng lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 11/11/2010 đối với khách hàng đang giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng  thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

         Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán là: 18.6%/năm (tương đương 1.55%/tháng).

         Thời điểm áp dụng: từ ngày 12/11/2010.

Mức lãi suất trên được thực hiện cho đến khi có thông báo thay đổi lãi suất mới của Ngân hàng.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng./

  

                         TỔNG GIÁM ĐỐC

                      (đã ký)

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan