DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 6 Tháng 4 2015

Thông báo v/v: Chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cổ phần Traenco

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Traenco

 

Thực hiện Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp số 01/2011/DNSE/TVCN ký ngày 8/11/2011 giữa Công ty CP Traenco và Công ty CP Chứng khoán Đại Nam. Nhằm đảm bảo quyền chuyển nhượng cổ phần của Quý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo đến Quý cổ đông về quy trình chuyển nhượng cổ phần như sau:

1. Thông tin về cổ phiếu của Công ty:

– Tên tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Traenco

– Trụ sở: 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Loại cổ phần                  : phổ thông

– Mã chứng khoán            : TEC

– Mệnh giá                        : 10.000 đồng

Để có thể thực hiện việc giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu TEC, Quý cổ đông phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán bất kỳ và lưu ký cổ phiếu TEC thuộc sở hữu của mình tại tài khoản đó.

Để nhanh chóng và thuận tiện thì Quý cổ đông có thể đến DNSE để làm thủ tục mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu tại Công ty CP Chứng khoán Đại Nam – 28 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TEC:

– Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán (Mẫu 01/CQSH) – Quý cổ đông điền các thông tin liên quan vào Mẫu 01/CQSH và lập thành 04 bản.

– Nếu Quý cổ đông (là cá nhân) ủy quyền cho người khác thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán của mình thì phải kèm theo hồ sơ Giấy ủy quyền (Mẫu 02/CQSH).

– Bản sao có công chứng của Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

Quý cổ đông đến trực tiếp hoặc gửi toàn bộ Hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TEC của mình về Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) để DNSE kiểm tra tính chính xác về thông tin khai trong hồ sơ, thu phí chuyển nhượng cổ phiếu, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các bên chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật trước khi gửi hồ sơ cho VSD thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TEC.

Mọi thắc mắc xin Quý cổ đông liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

Phòng Môi giới – Lưu ký

Tel: 043 9726275

Trân trọng thông báo.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan