Thông báo v/v: CTCP Chứng khoán Đại Nam thay đổi Ban Lãnh đạo Công ty

6 Tháng 4 2015 · 3 phút đọc

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /CV-DNSE

V/v: công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012


             

Kính gửi:    Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

                             Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin báo cáo Quý Cơ quan về việc thay đổi Ban Lãnh đạo của Công ty như sau:

1.               Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Vân – Quyền Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 30/3/2012;

2.                Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Lê Minh Tuấn kể từ ngày 30/3/2012;

3.                Bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến – Phó Tổng Giám đốc làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 06 tháng kể từ ngày 30/3/2012.

Công ty gửi kèm công văn này 03 Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm, miễn nhiệm tới Quý Cơ quan.

 

Trân trọng!

Nơi nhận:

          Như trên;

         Lưu HC-NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

LÊ MINH TUẤN

 

File đính kèm 1:

File đính kèm 2:

File đính kèm 3:

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Nhận định thị trường ngày 06/05/2019 Thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn có một tuần giao dịch với thanh khoản thấp với diễn…
6 Tháng 5 2019 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Thay đổi nhân sự lãnh đạo

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…
22 Tháng 6 2020 · 3 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Thay đổi nhân sự lãnh đạo

Bản tin chứng khoán ngày 17/10/20186

Nhận định thị trường ngày 17/10/2018 Dự báo thị trường vẫn giao dịch trong biên độ hẹp ngày mai. Điểm số sẽ tích lũy…
17 Tháng 10 2018 · 8 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 17/10/20186

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Bản tin chứng khoán ngày 25/05/2020

Nhận định thị trường ngày 25/05/2020 Nhà đầu tư hạ dần tỷ trọng cổ phiếu và tránh mua đuổi trong giai đoạn hiện nay….
25 Tháng 5 2020 · 6 phút đọc
Báo cáo phân tích
Bản tin chứng khoán ngày 25/05/2020