Thông báo V/v Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu trên 10% vốn điều lệ

6 Tháng 4 2015 · 2 phút đọc

THÔNG BÁO

"V/v Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu trên 10% vốn điều lệ"

 

Ngày 14/12/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận đươc Quyết định số 1048/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận phần giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần trên 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam cho cổ đông là cá nhân trong nước trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010. Nội dung như sau:

         Bên bán cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

         Bên mua cổ phần: Ông Trương Anh Hùng: số CMND 011624728 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/6/2006

         Số cổ phần giao dịch: 1.400.000 cổ phần, chiếm 17,5% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

           Trân trọng thông báo!

File đính kèm: Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu CP.pdf

 

                                                                                  

 

 

                                                                                        CÔNG TY CP CK ĐẠI NAM 

          

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.
14 Tháng 12 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

DNSE công bố vè việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Công ty CPCK Đại Nam Công bố: việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp từ 10% trở lên…
23 Tháng 3 2018 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
DNSE công  bố vè việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

THÔNG BÁO "V/v điều chỉnh thời gian giao dịch”             Được sự chấp thuận của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM)…
6 Tháng 4 2015 · 9 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán tại DNSE

DNSE hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán.
22 Tháng 7 2020 · 9 phút đọc
Hướng dẫn giao dịch
Hướng dẫn nộp tiền/rút tiền trên tàI khoản chứng khoán tại DNSE