DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 6 Tháng 4 2015

Thông báo v/v hoàn thành tăng vốn lên 75 tỉ đồng

                                                                    THÔNG BÁO

                                                  "V/v hoàn thành tăng vốn lên 75 tỷ đồng"

          Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo hoàn thành việc tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh "Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán" số 08/GPĐC – UBCK ngày 26/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

              Thông tin chi tiết xin vui lòng Downloads file đính kèm:
             Thông báo v.v hoàn thành tăng vốn lên 75 tỉ.pdf

Trân trọng thông báo!

                                                                    

                                                               CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan