Thông báo v/v: Mất sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần của cổ đông Trần Thị Hồng Hà

6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc

File đính kèm:

Giao dịch mọi nơi

Tải ứng dụng Entrade X để mở tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

  • Giao dịch miễn phí trọn đời
  • Tốc độ nhanh nhất Việt Nam
  • Nguồn vốn vững mạnh

Bài liên quan:

UBCKNN nhận được kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nội dung thông…
UBCKNN nhận được kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông báo v/v tiếp tục bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc của Công ty như…
Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2013

Thông báo v/v: Đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Căn cứ Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) Số 08/GPĐC-UBCKNN ngày 26/01/2011 do Ủy ban C ...
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần