Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2013

6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông báo v/v tiếp tục bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

        Họ và tên người được bổ nhiệm:      Ông Trần Dũng Tiến        

        Sinh năm:                                            30/12/1978

       Số CMND: 012922560                    Ngày cấp: 27/10/2006                Nơi cấp:   Hà Nội

        Ngày bổ nhiệm:                                  01/04/2013

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam bổ nhiệm Ông Trần Dũng Tiến – Quyền Tổng Giám đốc Công ty làm Tổng Giám đốc…
Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Ngày 23/07/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật