DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 6 Tháng 4 2015

Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông báo v/v tiếp tục bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

        Họ và tên người được bổ nhiệm:      Ông Trần Dũng Tiến        

        Sinh năm:                                            30/12/1978

       Số CMND: 012922560                    Ngày cấp: 27/10/2006                Nơi cấp:   Hà Nội

        Ngày bổ nhiệm:                                  01/04/2013

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan