Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm Ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/10/2012

6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút