DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Cú giảm sốc đầu phiên áp đảo tâm lý chung, thị trường chìm sâu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1035,91, giảm 38,6 điểm, tương đương mức 3,6%. Thanh khoản sàn…
2022-10-07T16:15:00

Lực cầu hụt hơi, sắc đỏ trở lại bao trùm thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1074,52, giảm 29,7 điểm, tương đương mức 2,7%. Thanh khoản sàn…
2022-10-06T16:15:00

Sắc xanh phủ rộng giúp chỉ tăng điểm mạnh trở lại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1104,26, tăng 26,1 điểm, tương đương mức 2,4%. Khối lượng khớp…
2022-10-05T16:15:00

Lực cầu yếu, áp lực bán cuối phiên nén giảm chỉ số

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1078,14, giảm 8,3 điểm, tương đương mức 0,8%. Khối lượng khớp…
2022-10-04T16:15:00

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ phiên chiều giúp chỉ số lấy lại sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1132,11, tăng 6 điểm, tương đương mức 0,5%. Thanh khoản sàn…
2022-09-30T15:30:00

Áp lực bán trở lại dập tắt lực cầu đầu phiên sáng, tăng trưởng kinh tế quý 3 ấn tượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1126,07, giảm 17,6 điểm, tương đương mức 1,5%. Thanh khoản sàn…
2022-09-29T15:15:00

Vắng bóng dòng tiền, chỉ số chìm sâu nối dài đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1143,62, giảm 22,9 điểm, tương đương mức 2%. Thanh khoản sàn…
2022-09-28T16:15:00

Áp lực bán đè nặng khiến chỉ số tiếp diễn thoái lui cuối phiên chiều

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1166,54, giảm 7,8 điểm, tương đương mức 0,7%. Thanh khoản sàn…
2022-09-27T16:35:00

Chỉ số rơi sâu trong sóng đỏ , lực cầu trở lại cuối phiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1174,35, giảm 28,9 điểm, tương đương mức 2,4%. Thanh khoản sàn…
2022-09-26T16:16:00

Cổ phiếu bảo hiểm bứt phá, lội ngược dòng đà giảm của thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1203,28, giảm 11,4 điểm, tương đương mức 0,9%. Thanh khoản sàn…
2022-09-23T15:27:00