Tiền thưởng không giới hạn – Giới thiệu bạn bè ngay

Kể từ ngày 24/01/2022 DNSE triển khai chương trình “GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NHẬN NGÀN ƯU ĐÃI” dành tặng Quý khách và bạn bè những ưu đãi lên tới 10 tỷ đồng.
2022-01-24T08:00:00

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2021. Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.446% so với Quý IV/2020
2022-01-19T09:55:00

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán
2022-01-12T09:51:01

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu
2021-12-30T10:38:32

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 12/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng danh mục GDKQ tháng 12/2021.
2021-12-23T11:08:13

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021
2021-12-21T10:46:52

Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 53/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021
2021-12-16T13:24:46

Thông báo Tài khoản chuyên dụng quản lý tiền của Nhà đầu tư tại Ngân hàng VPBank

DNSE bổ sung tài khoản chuyên dụng quản lý tiền của Nhà đầu tư tại Ngân hàng VPBank
2021-12-16T10:30:00

5 cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho giới trẻ – chìa khóa đi tới độc lập tài chính

Tạo ra nhiều nguồn thu nhập là một cách giúp bạn tự chủ tài chính sớm. Bài viết sẽ đề cử 5 cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập đơn giản nhất.
2021-11-30T23:46:00

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021 ngày 21/12/2021 như sau:
2021-11-29T16:40:35