DNSE – Danh mục cho vay GDKQ tháng 08/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 08/2020 – Hiệu lực áp dụng kể từ…
2020-07-31T16:55:29

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam…
2020-07-27T14:44:00

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) Thông qua Phương án đầu tư mua trái…
2020-07-27T14:37:00

Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai và cung cấp dịch vụ công nghệ Giao dịch chứng khoán số và AI

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thống nhất Định hướng phát triển Công ty…
2020-07-27T14:11:54

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN/RÚT TIỀN TRÊN TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI DNSE

I. NỘP TIỀN HẠCH TOÁN TỰ ĐỘNG QUA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB Khách hàng có thể xem clip hướng dẫn tại đây. Bước…
2020-07-22T09:48:01

Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 2/2020 Công văn Giải trình biến động Lợi…
2020-07-17T16:39:56

Điều chỉnh Danh mục GDKQ giữa tháng 07/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục GDKQ giữa tháng 7 – Điều chỉnh giữa kỳ – Hiệu lực…
2020-07-15T14:50:21

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Theo Quyết định Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) bổ nhiệm Kế toán trưởng Bổ nhiệm Bà…
2020-07-13T10:41:24

Danh mục cho vay GDKQ Quý III/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ Quý III/2020 (chi tiết như file đính kèm). –…
2020-07-08T17:17:04

Quyết định HĐQT về việc Tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Theo Quyết định Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông qua – Tiếp tục bổ nhiệm Bà…
2020-07-08T10:21:01