Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.
2020-12-14T15:52:05

Nộp tiền trong tích tắc với Virtual Account – Dịch vụ tài khoản định danh chứng khoán lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

DNSE phối hợp với Ngân hàng Quốc tế (VIB) triển khai Dịch vụ tài khoản định danh chứng khoán (Virtual Account) dành cho các khách hàng của DNSE.
2020-12-11T15:31:42

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thay đổi trụ sở chính

DNSE nhận được Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi trụ sở chính.
2020-12-09T16:39:34

DNSE_Thông báo: Quy định mới về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn (áp dụng từ ngày 05/12/2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam sẽ thay mặt khách hàng kê khai và nộp thuế TNCN phát sinh từ các khoản cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng bằng cổ phiếu.
2020-12-04T02:43:00

Quyết định HĐQT về việc Thành lập chi nhánh tại TP HCM và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ-HĐQT-DNSE về việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2020-12-01T15:44:21

Danh mục cho vay GDKQ tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 12/2020.
2020-12-01T11:59:41

Quyết định HĐQT về việc Đóng cửa văn phòng đại diện TP HCM và Miễn nhiệm GĐ Môi giới

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-HĐQT-DNSE về việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
2020-11-25T17:14:40

Thông báo mức lãi suất trên số dư tiền của Nhà đầu tư (Áp dụng từ 23/11/2020)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo áp dụng chính sách lãi suất trên số dư tiền của Nhà đầu tư tại DNSE.
2020-11-20T08:10:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Người đại diện pháp luật

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Người đại diện pháp luật của Công ty từ ngày 12/11/2020.
2020-11-13T15:56:15

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin không liên quan tới Tập đoàn Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin khẳng định không có mối liên quan gì tới CTCP Tập đoàn Đại Nam.
2020-11-11T12:33:20