Điều chỉnh Danh mục GDKQ giữa tháng 07/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục GDKQ giữa tháng 7.
2020-07-15T14:50:21

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Theo Quyết định Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) bổ nhiệm Kế toán trưởng Bổ nhiệm Bà…
2020-07-13T10:41:24

Danh mục cho vay GDKQ Quý III/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ Quý III/2020 (chi tiết như file đính kèm). –…
2020-07-08T17:17:04

Quyết định HĐQT về việc Tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Theo Quyết định Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông qua – Tiếp tục bổ nhiệm Bà…
2020-07-08T10:21:01

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất…
2020-07-07T09:46:00

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
2020-07-07T00:30:00

Bản tin chứng khoán ngày 30/6/2020

Chứng khoán phiên đầu tuần giảm mạnh như dự báo trước đó. Sau một tuần điểm số liên tục giảm nhẹ cùng thanh khoản thấp thì nhà đầu tư đã bán mạnh trong phiên hôm nay nhằm đưa tài khoản về trạng thái an toàn.
2020-06-30T08:53:39

Triển khai Sản phẩm cho vay Giao dịch ký quỹ VN30

CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo triển khai sản phẩm Giao dịch ký quỹ VN30.
2020-06-29T16:51:29

Danh mục cho vay GDKQ tháng 07/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố danh mục cho vay GDKQ tháng 07/2020.
2020-06-29T14:11:02

Bản tin chứng khoán ngày 29/6/2020

Dự báo thị trường có thể điều chỉnh mạnh trong phiên đầu tuần.
2020-06-29T08:45:14