Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

Ngày 17/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 16/03/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà…
2021-03-17T09:45:03

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần…
2021-03-15T17:37:20

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) hợp tác với Công ty Chứng khoán CGS-CIMB

Công ty Chứng khoán Quốc tế CGS-CIMB thông báo đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE)….
2021-03-12T11:42:00

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính…
2021-03-09T16:51:43

Nhân viên Digital marketing T9/2021

Vị trí : Nhân viên Digital marketing – Phòng Marketing Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Xây dựng ý tưởng nội dung…
2021-03-03T18:16:00

Danh mục cho vay GDKQ tháng 03/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 03/2021. Có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2021….
2021-03-03T09:03:03

Thông báo về việc thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

DNSE thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (chi tiết vui lòng xem file đính kèm). Con dấu mới có hiệu lực…
2021-02-26T13:49:05

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:…
2021-02-23T14:32:41

Danh mục GDKQ sản phẩm Rocket Premium tháng 02/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục Rocket Premium tháng 02/2021 (chi tiết như file đính kèm). Có hiệu…
2021-02-03T09:26:21

Danh mục cho vay GDKQ tháng 02/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 02/2021 – Có hiệu lực kể từ ngày…
2021-02-03T09:18:40