Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020. Nội dung thông tin công bố chi…
2021-01-28T13:32:31

Danh mục GDKQ sản phẩm Rocket Premium

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục giao dịch ký quỹ sản phẩm Rocket Premium dành cho Khách hàng…
2021-01-22T14:40:43

Báo cáo tài chính Quý 4/2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4/2020 Công văn Giải trình biến động Lợi…
2021-01-19T16:21:10

TUYỂN DỤNG 2021: Chuyên viên Nghiên cứu phân tích kỹ thuật

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nghiên cứu phân tích kỹ thuật Số lượng: 01 người Mô tả công việc: ● Phụ trách phân…
2021-01-18T20:23:30

TUYỂN DỤNG 2021: Chuyên viên Giao dịch

Vị trí tiếp nhận: Nhân viên nghiệp vụ – Phòng Quản lý giao dịch Số lượng: 02 người Mô tả công việc: Hướng dẫn,…
2021-01-18T18:11:00

TUYỂN DỤNG 2021: Chuyên viên Sản phẩm tài chính

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Sản phẩm tài chính Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Tham gia xây dựng/quản trị hiệu…
2021-01-18T17:45:00

TUYỂN DỤNG 2021: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Hướng dẫn, thực hiện thủ tục…
2021-01-18T10:24:00

Danh mục cho vay GDKQ Quý I/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ quý I/2021 (chi tiết như file đính kèm). Có…
2021-01-12T16:28:04

THAY ĐỔI BIỂU PHÍ RÚT TIỀN VÀ PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO KHỚP LỆNH

Là một phần trong kế hoạch chuyển đổi, nâng cấp dịch vụ và tối ưu hóa chi phí, kể từ ngày 08/01/2021, Công ty cổ…
2021-01-07T13:27:31

Danh mục cho vay GDKQ tháng 01/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 01/2021 (chi tiết như file đính kèm). Có…
2021-01-05T09:58:58