Danh mục cho vay GDKQ tháng 04/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 04/2021.
2021-04-07T14:08:00

DNSE ra mắt ứng dụng di động Entrade X, miễn phí giao dịch trọn đời

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) chính thức ra mắt ứng dụng giao dịch chứng khoán trên di động Entrade X.
2021-04-01T16:13:40

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021

DNSE tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021
2021-03-30T13:37:43

Báo cáo thường niên năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo thường niên năm 2020
2021-03-30T10:26:00

Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

Ngày 17/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 16/03/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh.
2021-03-17T09:45:03

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần…
2021-03-15T17:37:20

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) hợp tác với Công ty Chứng khoán CGS-CIMB

CGS-CIMB và DNSE sẽ cùng phát triển một nền tảng cho các tổ chức đầu tư trên toàn cầu giao dịch tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống giao dịch quốc tế của CGS-CIMB.
2021-03-12T11:42:00

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 0.1 tỷ đồng, tăng trưởng 2.017%
2021-03-09T16:51:43

Nhân viên Digital marketing T9/2021

DNSE tuyển dụng Nhân viên Digital marketing T9/2021.
2021-03-03T18:16:00

Danh mục cho vay GDKQ tháng 03/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 03/2021.
2021-03-03T09:03:03