Thông báo về việc thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

DNSE thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (chi tiết vui lòng xem file đính kèm). Con dấu mới có hiệu lực…
2021-02-26T13:49:05

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021-02-23T14:32:41

Danh mục GDKQ sản phẩm Rocket Premium tháng 02/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục Rocket Premium tháng 02/2021.
2021-02-03T09:26:21

Danh mục cho vay GDKQ tháng 02/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố danh mục cho vay GDKQ tháng 02/2021, có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2021.
2021-02-03T09:18:40

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
2021-01-28T13:32:31

Danh mục GDKQ sản phẩm Rocket Premium

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục giao dịch ký quỹ sản phẩm Rocket Premium dành cho Khách hàng Cao cấp.
2021-01-22T14:40:43

Báo cáo tài chính Quý 4/2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2020. Doanh thu hoạt động tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang ghi nhận có lãi là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo tài chính quý 4/2020.
2021-01-19T16:21:10

Tuyển dụng 2021: Chuyên viên Nghiên cứu phân tích kỹ thuật

DNSE tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu phân tích kỹ thuật
2021-01-18T20:23:30

Tuyển dụng 2021: Chuyên viên Giao dịch

CTCP Chứng khoán Đại Nam tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ – Phòng Quản lý giao dịch.
2021-01-18T18:11:00

Tuyển dụng 2021: Chuyên viên Sản phẩm tài chính

DNSE tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm tài chính.
2021-01-18T17:45:00