Tuyển dụng 2021: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

DNSE tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng.
2021-01-18T10:24:00

Danh mục cho vay GDKQ Quý I/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ quý I/2021.
2021-01-12T16:28:04

DNSE thay đổi biểu phí rút tiền và phương thức thông báo khớp lệnh

Từ 08/01/2021, DNSE điều chỉnh biểu phí rút tiền và phương thức thông báo khớp lệnh.
2021-01-07T13:27:31

Danh mục cho vay GDKQ tháng 01/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 01/2021.
2021-01-05T09:58:58

Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện TP.HCM.
2021-01-04T15:32:07

HOSE chính thức áp dụng lô 100 chứng khoán từ ngày 04/01/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra thông báo điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn từ ngày 4/1/2021.
2020-12-31T12:27:00

Báo cáo về Kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được UBCK chấp thuận

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố về Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2020-12-30T11:35:25

Điều khoản và Điều kiện của DNSE

DNSE công bố các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại DNSE
2020-12-21T07:00:00

Người được ủy quyền Công bố thông tin

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin theo Quyết định số 64/2020/QĐ-DNSE-TGĐ ngày 18/12/2020 của Tổng Giám đốc.
2020-12-18T07:31:00

Hướng dẫn hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản Chứng khoán tại DNSE

Để hoàn thiện hợp đồng Mở tài khoản chứng khoán tại DNSE được chính xác và đầy đủ, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn
2020-12-16T10:09:03