ENTRADE X ra mắt, trao quà khủng tri ân khách hàng

Trong tháng 10 này, CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) hợp tác với CTCP Tài Chính Công Nghệ Encapital sẽ chính thức ra mắt…
2020-10-07T12:03:07

Điều chỉnh danh mục cho vay GDKQ tháng 10/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Điều chỉnh Danh mục cho vay GDKQ giữa kỳ tháng 10/2020 Có hiệu lực…
2020-10-06T16:27:00

Danh mục cho vay GDKQ tháng 10/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 10/2020 (chi tiết như file đính kèm). –…
2020-10-01T18:10:43

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam loại FLC khỏi danh mục GDKQ tháng 09/2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam loại mã FLC ra khỏi danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2020 của DNSE: Căn cứ Thông báo…
2020-09-17T16:54:44

Sr/Jr Backend Java/Golang Up To 2000$

JOB DESCRIPTION Encapital Financial Technology is a leading financial technology company which focuses on bringing financial products closer to everyone by developing a mobile…
2020-09-15T17:27:58

Bổ sung TPB vào danh mục Giao dịch ký quỹ

CTCP Chứng khoán Đại Nam quyết định bổ sung mã chứng khoán TPB vào dnah mục GDKQ với: Tỷ lệ cho vay: 40%; Mức…
2020-09-07T08:55:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin thay đổi trụ sở chính

Ngày 01/09/2020 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 57/GPĐC-UBCK…
2020-09-01T16:55:20

Danh mục cho vay GDKQ tháng 09/2020

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 09/2020 (chi tiết như file đính kèm). –…
2020-08-31T14:18:29

Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 đã kiểm toán

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo tỉ lệ an toàn tài…
2020-08-14T14:18:10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt…
2020-08-06T16:21:09