DNSE thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Quản lý giao dịch

 Nhân viên Phòng Quản lý giao dịch   Vị trí tiếp nhận: Nhân viên Phòng Quản lý giao dịch Số lượng: 01 người Yêu…
2019-01-22T12:50:10

DNSE thông báo tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Nhân viên Phòng kế toán tài chính   Vị trí tiếp nhận: Kế toán tổng hợp Số lượng: 01 người Yêu cầu: – Tốt…
2019-01-21T15:53:49

DNSE thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Chứng khoán Đại Nam thông báo tuyển dụng năm 2019 Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Vị trí tiếp nhận: Trưởng phòng Công nghệ…
2019-01-21T15:29:29

DNSE:Tuyển dụng Thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích đợt 1 năm 2019

Vị trí tiếp nhận: thực tập sinh P. Nghiên cứu & Phân tích tại trụ sở Công ty Số lượng: 05 người Yêu cầu…
2019-01-07T13:28:41

DNSE Thông báo Tuyển dụng Trưởng phòng Môi giới

 DNSE Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Môi giới năm 2018 như sau: Vị trí tiếp nhận: Trưởng phòng môi giới Số lượng: 03…
2018-08-29T16:16:26

DNSE Thông báo Tuyển dụng Nhân viên môi giới và Cộng tác viên môi giới

DNSE Thông báo tuyển dụng Nhân viên Môi giới và cộng tác viên Môi giới như sau: Vị trí tiếp nhận: Nhân viên Môi…
2018-08-29T15:26:56

DNSE tuyển dụng thực tập sinh khối Môi giới đợt 2 năm 2018

 DNSE Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên và Thực tập sinh cho Khối Môi giới đợt 2 năm 2018 như sau: Vị trí…
2018-08-24T09:03:51

DNSE: Tuyển dụng Thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích lần 2 năm 2018

Vị trí tiếp nhận: thực tập sinh P. Nghiên cứu & Phân tích tại trụ sở Công ty Số lượng: 03 người Yêu cầu…
2018-08-13T15:42:11

DNSE thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Vị trí tiếp nhận: Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Số lượng: 01 người…
2018-07-23T16:29:04

DNSE tuyển dụng thực tập sinh Khối Môi giới đợt 1 năm 2018

DNSE Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên và Thực tập sinh cho Khối Môi giới đợt 1 năm 2018 như sau: Vị trí…
2018-06-25T14:06:10