DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tuyển dụng thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích năm 2017 – Lần 3

Vị trí tiếp nhận: thực tập sinh P. Nghiên cứu&Phân tích tại trụ sở Công ty Số lượng: 05 người Yêu cầu kiến thức:…
2017-10-31T14:31:07

DNSE tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng – Phòng Công nghệ thông tin

DNSE Thông báo tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng – Phòng Công nghệ thông tin: CHỨC DANH: Nhân viên Số lượng: 01 người…
2017-08-29T16:14:35

DNSE tuyển dụng Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

DNSE Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp như sau: CHỨC DANH: Trưởng phòng  Số lượng: 01 người Yêu…
2017-08-29T15:25:27

DNSE thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu Phân tích và Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

 Vị trí tiếp nhận: chuyên viên Nghiên cứu Phân Tích và Tư vấn doanh nghiệp Số lượng: 02 người Yêu cầu: –           Sinh viên…
2017-07-24T16:32:44

Tuyển dụng thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích năm 2017 – Lần 2

Vị trí tiếp nhận: phân tích và tư vấn đầu tư tại trụ sở Công ty Số lượng: 05 người Yêu cầu kiến thức:…
2017-04-05T09:57:18

Tuyển dụng thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích năm 2017 – Lần 1

Vị trí tiếp nhận: phân tích và tư vấn đầu tư tại trụ sở Công ty Số lượng: 02 người Yêu cầu kiến thức:…
2017-01-06T10:07:23

DNSE thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

  CHỨC DANH: chuyên viên   Số lượng: 01 người Yêu cầu chung: –         Nam/nữ có độ tuổi từ 25-40, ngoại hình khá. – …
2016-09-27T13:57:04

DNSE Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Môi giới, Chuyên viên tư vấn và Cộng tác viên môi giới đợt 2 năm 2016

Yêu cầu chung: –         Có ý thức tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. –         Có kinh nghiệm thực tế hoạt động trong…
2016-09-16T14:37:09

Tuyển dụng thực tập sinh Phòng Môi giới năm 2016

DNSE thông báo tuyển dụng thực tập sinh Phòng Môi giới năm 2016 như sau:   Vị trí tiếp nhận: vị trí quản lý…
2016-08-25T10:16:27

Tuyển dụng thực tập sinh Phòng Nghiên cứu – Phân tích năm 2016

Vị trí tiếp nhận: phân tích và tư vấn đầu tư tại trụ sở Công ty Số lượng: 6 người Yêu cầu kiến thức:…
2016-05-11T11:19:12