Capex là gì?

24 Tháng 9 2021 · 5 phút đọc

CAPEX là từ viết tắt của Capital Expenditure, có nghĩa là chi phí vốn. Đây là khoản chi phí đầu tư để mua lại, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định ( tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị, …). CAPEX thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc đầu tư mới của công ty. Loại hình tài chính này cũng được công ty thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

capex là gì
Capex là gì?

Chi phí vốn CAPEX là khoản mua hàng hóa có giá trị lớn sẽ được sử dụng trong tương lai. Vòng đời hữu ích của các giao dịch mua này vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua. Do các chi phí này chỉ có thể được phục hồi theo thời gian thông qua khấu hao, nên các công ty thường dành ngân sách cho CAPEX tách biệt với việc chuẩn bị ngân sách hoạt động. Trong đó, khấu hao thể hiện mức độ hao mòn trên tài sản cố định  theo thời gian trong vòng đời hữu ích của nó và số tiền khấu hao cho mỗi năm có thể được sử dụng như một khoản khấu trừ thuế.

Chi phí vốn được ghi nhận như một tài sản trên bảng cân đối kế toán trong phần ” tài sản, nhà máy & thiết bị “. Tuy nhiên, nó cũng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong ” hoạt động đầu tư “, vì đây là khoản chi tiền mặt cho kỳ kế toán đó. Nhìn chung, chi phí vốn thường được khấu hao trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm, nhưng có thể được khấu hao trong hơn hai thập kỷ trong trường hợp bất động sản.

Cách tính CAPEX?

CAPEX = Δ PP & E + Khấu hao hiện tại

Trong đó: CAPEX: chi phí đầu tư và Δ PP & E: thay đổi trong bất động sản, nhà máy và thiết bị.

Phân biệt Chi phí vốn (CAPEX) với Chi phí hoạt động (OPEX)

Chi phí hoạt động (OPEX) là chi phí cho một công ty để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm các khoản như chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuế tài sản…

Chi phí hoạt động OPEX đại diện cho các chi phí hàng ngày khác cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã mua.

Chi phí hoạt động (OPEX) chiếm phần lớn chi phí thường xuyên của công ty, ban lãnh đạo thường tìm cách giảm chi phí hoạt động mà không làm giảm chất lượng hoặc sản lượng sản xuất. Ngược lại với chi phí vốn, chi phí hoạt động được khấu trừ thuế hoàn toàn trong năm chúng được thực hiện.

Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi một mặt hàng thường có được thông qua chi phí vốn có thể được gán chi phí cho chi phí hoạt động nếu một công ty chọn thuê mặt hàng đó thay vì mua nó. Đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn về mặt tài chính nếu công ty có dòng tiền hạn chế và muốn có thể khấu trừ tổng chi phí mặt hàng trong năm.

Ý nghĩa của CAPEX là gì trong đầu tư?

CAPEX có thể cho bạn biết một doanh nghiệp đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới và hiện có để duy trì hoặc phát triển. CAPEX chiếm tỷ trọng quan trọng trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn thường chỉ cần sử dụng một phần nhỏ lợi nhuận hàng năm cho hoạt động đầu tư tài sản cố định (CAPEX) để duy trì vị thế và hoạt động kinh doanh của mình so với những đối thủ cạnh tranh khác.

  • Tỷ lệ CAPEX/ Lợi nhuận sau thuế  trong khoảng thời gian vòn đời của tài sản cho biết doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về chi phí hay không.
  • Tỷ lệ CFO (Dòng tiền hoạt động kinh doanh)/ CAPEX  cho biết mức đáp ứng nhu cầu tài trợ cho tài sản cố định của doanh nghiệp

Xem xét CAPEX của một công ty có thể chia làm hai phần từ đó dự phóng tiềm năng tăng trưởng

  • CAPEX duy trì : Là các chi phí cần thiết để giữ cho hoạt động hiện tại của doanh nghiệp diễn ra bình thường, trơn tru.
  • CAPEX tăng trưởng: Là các khoản đầu tư được sử dụng để thu hút khách hàng, tạo ra năng lực sản xuất lớn hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng

CAPEX có thể được tài trợ từ bên ngoài thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn ngân hàng để tăng vốn đầu tư. Ngoài ra, CAPEX cũng có thể được tìm thấy trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tì ...
6 Tháng 9 2021 · 14 phút đọc
Tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính là gì?

Chỉ số NAV: Net Asset Value – Kim chỉ nam cho mọi nhà đầu tư

NAV (Net Asset Value) là giá trị tài sản thuần, gồm Vốn cổ đông, Vốn được tạo ra từ lợi nhuận công ty, Vốn thu được từ phát hành cổ phiếu.
2 Tháng 11 2021 · 8 phút đọc
Tài chính doanh nghiệp
Chỉ số NAV: Net Asset Value – Kim chỉ nam cho mọi nhà đầu tư

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động – Working capital (WC) là một thước đo tài chính thể hiện thanh khoản hiện hành của tổ chức, khả năng thanh toán cho các hoạt động diễn r ...
30 Tháng 9 2021 · 7 phút đọc
Tài chính doanh nghiệp
Vốn lưu động là gì?

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán b ...
6 Tháng 9 2021 · 7 phút đọc
Tài chính doanh nghiệp
Chỉ số P/B là gì?

Lợi nhuận sau thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế là gì? Đây là phần lợi nhuận mà doanh nghiệp được nhận sau khi trừ đi các chi phí trong hoạt động sản xuất và tiền thuế.
8 Tháng 11 2021 · 5 phút đọc
Tài chính doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận sau thuế