Doanh nghiệp | 24/05/2024

Capex là gì? Cách tính CAPEX (chi phí vốn)

  CAPEX là một thuật ngữ quan trọng trong kinh tế, cùng với OPEX, nó đánh giá hoạt động kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Hãy cùng DNSE tìm hiểu chi tiết về CAPEX trong bài viết dưới đây!

Capex là gì?

capex là gì
Capex là gì?

CAPEX là từ viết tắt của Capital Expenditure, có nghĩa là chi phí vốn. Đây là khoản chi phí đầu tư để mua lại, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định ( tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị, …).

Nó thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc đầu tư mới của công ty. Loại hình tài chính này cũng được công ty thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

Cách tính CAPEX?

CAPEX = Δ PP & E + Khấu hao hiện tại

Công thức tính Capex
Công thức tính Capex

Trong đó:

  • CAPEX: chi phí đầu tư
  • Δ PP & E: thay đổi trong bất động sản, nhà máy và thiết bị.

Phân biệt Chi phí vốn (CAPEX) với Chi phí hoạt động (OPEX)

Chi phí hoạt động (OPEX) là chi phí cho một công ty để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm các khoản như chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuế tài sản…

Chi phí hoạt động OPEX đại diện cho các chi phí hàng ngày khác cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã mua.

Chi phí hoạt động (OPEX) chiếm phần lớn chi phí thường xuyên của công ty, ban lãnh đạo thường tìm cách giảm chi phí hoạt động mà không làm giảm chất lượng hoặc sản lượng sản xuất. Ngược lại với chi phí vốn, chi phí hoạt động được khấu trừ thuế hoàn toàn trong năm chúng được thực hiện.

Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi một mặt hàng thường có được thông qua chi phí vốn có thể được gán chi phí cho chi phí hoạt động nếu một công ty chọn thuê mặt hàng đó thay vì mua nó. Đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn về mặt tài chính nếu công ty có dòng tiền hạn chế và muốn có thể khấu trừ tổng chi phí mặt hàng trong năm.

Ý nghĩa của CAPEX là gì trong đầu tư?

CAPEX có thể cho bạn biết một doanh nghiệp đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới và hiện có để duy trì hoặc phát triển. CAPEX chiếm tỷ trọng quan trọng trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn thường chỉ cần sử dụng một phần nhỏ lợi nhuận hàng năm cho hoạt động đầu tư tài sản cố định (CAPEX) để duy trì vị thế và hoạt động kinh doanh của mình so với những đối thủ cạnh tranh khác.

  • Tỷ lệ CAPEX/ Lợi nhuận sau thuế  trong khoảng thời gian vòn đời của tài sản cho biết doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về chi phí hay không.
  • Tỷ lệ CFO (Dòng tiền hoạt động kinh doanh)/ CAPEX  cho biết mức đáp ứng nhu cầu tài trợ cho tài sản cố định của doanh nghiệp

Xem xét CAPEX của một công ty có thể chia làm hai phần từ đó dự phóng tiềm năng tăng trưởng

  • CAPEX duy trì : Là các chi phí cần thiết để giữ cho hoạt động hiện tại của doanh nghiệp diễn ra bình thường, trơn tru.
  • CAPEX tăng trưởng: Là các khoản đầu tư được sử dụng để thu hút khách hàng, tạo ra năng lực sản xuất lớn hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng

Bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận và khám phá cơ hội đầu tư hiệu quả? CAPEX có thể được tài trợ thông qua cổ phiếu, trái phiếu, hoặc vay vốn ngân hàng, giúp tăng vốn đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Hãy để DNSE giúp bạn quản lý dòng tiền và phát triển bền vững. Đăng ký mở tài khoản tại DNSE ngay hôm nay!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Ánh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan