Xây dựng nền móng cho hành trình đầu tư của bạn

Cổ tức là gì?

Cổ tức là phần lợi nhuận mà công ty chia cho các cổ đông. Công ty có thể trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
11 Tháng 9 2021 · 9 phút đọc
Kiến thứcKiến thức đầu tư
Cổ tức là gì?

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát được toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn vốn để hình thành ...
Bảng cân đối kế toán là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tì ...
Báo cáo tài chính là gì?

Chỉ số EPS là gì?

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.
Chỉ số EPS là gì?

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán b ...
Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/E là gì? Cách tính P/E đơn giản nhất

Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS).
Chỉ số P/E là gì? Cách tính P/E đơn giản nhất

Chỉ số ROA là gì?

ROA – tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets), là chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.
Chỉ số ROA là gì?

Chỉ số ROE là gì?

ROE – tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equity), là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, đo lường khả năng sinh lợi trê ...
Chỉ số ROE là gì?

Chỉ số ROI là gì ?

ROI là viết tắt Return On Investment. Trong kinh doanh, các khoản đầu tư để cải thiện công ty, như thời gian và tiền bạc. ROI là kết quả hiệu suất lợi ...
Chỉ số ROI là gì ?

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một công cụ tài chính có giá trị, có thể mua bán và nắm giữ như tiền.
Chứng khoán là gì?