Một sản phẩm của DNSE

Ấp Trứng Vàng

Lợi suất 7%/năm

Lợi suất theo từng gói sản phẩm

Mức lợi suất trên là trước thuế TNCN đối với khách hàng cá nhân (5%)

Nhập số tiền giao dịch

Trứng Hạc

Trứng Hạc

Thời gian ấp

3 tháng

Lãi suất

7.00%

Lợi tức (vnd)

1,726,027

Trứng Công

Trứng Công

Thời gian ấp

2 tháng

Lãi suất

6.50%

Lợi tức (vnd)

1,068,493

Trứng Vẹt

Trứng Vẹt

Thời gian ấp

1 tháng

Lãi suất

6.00%

Lợi tức (vnd)

493,151

Trứng Én

Trứng Én

Thời gian ấp tối thiểu 2 ngày làm việc để được hưởng mức lợi suất 4%/năm, nếu dưới 2 ngày làm việc nhận 0.2%/năm

Thời gian ấp

Không kỳ hạn

Lãi suất

5.00%

Lợi tức (vnd)

95,890

/1 tuần