Mở tài khoản +200K

Hạn mức 10 tỷ đồng, vay 180 ngày

 • 1

  Đăng ký

 • 2

  Xác thực OTP

 • 3

  Kích hoạt

Giới thiệu bạn bè, nhận quà liền tay

Là chương gửi mã giới thiệu mở tài khoản để cùng nhận tiền thưởng từ DNSE.

 • Tiền được chuyển vào tài khoản chứng khoán sau khi người giới thiệu và được giới thiệu hoàn thành xác thực email
 • Mỗi tài khoản sẽ có mã giới thiệu riêng sau khi đăng ký mở thành công

Bằng việc chọn tiếp tục, tôi đồng ý với các Điều khoản & điều kiện của Entrade X