DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Nghị quyết HĐQT về phê duyệt các nội dung giao dịch với Người có liên quan

Ngày 30/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị…
2023-01-31T17:41:17

Nghị quyết HĐQT DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022)

Ngày 19/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc thay đổi địa…
2022-12-19T09:48:02

THÔNG BÁO

Về việc: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/chứng khoán cầm cố của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan…
2022-12-02T08:08:00

THÔNG BÁO

V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/ chứng khoán cầm cố của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan…
2022-12-02T08:00:00

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày 28/10/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung…
2022-10-28T18:48:29

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/10/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ…
2022-10-27T09:24:29

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 24/10/2022, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022 về việc thay…
2022-10-24T14:15:07

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ngày 05/09/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số…
2022-09-05T15:14:17

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022
2022-07-25T11:44:10

Báo cáo tài chính Quý II/2022

Báo cáo tài chính Quý II/2022 DNSE
2022-07-20T14:24:24