Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu/Resolution of BOD on the first trading day and the reference price on the first trading day of stocks of DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố thông tin về Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 21/6/2024 của Hội đồng quản trị…
2024-06-21T19:58:00

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu/Decision on approval of stock listing

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 333/QĐ-SGDHCM ngày 21/6/2024 của Sở Giao…
2024-06-21T19:39:00

Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng 2.500 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)/Decision to approve a credit of 2.500 billion dong with Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Quyết định số 11/2024/QĐ-DNSE-TGĐ ngày 18 tháng 06 năm 2024…
2024-06-19T13:59:54

Nghị quyết về phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng/Resolution on the public offering of bonds

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với quyết định liên quan đến việc phát hành và chào…
2024-06-05T15:03:51

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán/Securities Registration Certificate

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2024/GCNCP-VSDC cấp ngày 31…
2024-05-31T17:49:53

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty…
2024-05-07T10:01:02

Chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC/Notice on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at VSDC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc…
2024-05-06T15:35:00

DNSE bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/DNSE appoints Person in charge of Corporate Governance

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 02/05/2024…
2024-05-03T09:47:29

Thông báo thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền /Annoucement of cash dividend payment in 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023. DNSE Securities Joint…
2024-04-24T09:03:06

Cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1-2024

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 1 năm 2024 với một số điểm…
2024-04-23T17:56:23