Thông báo thay đổi chính sách lợi suất Sản phẩm Egg X – Trứng vàng

DNSE xin trân trọng thông báo: THAY ĐỔI LỢI SUẤT TRỨNG VÀNG kể từ ngày 03/10/2023.
2023-10-02T13:46:46

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 27 tháng 9 năm…
2023-09-27T14:48:27

Thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

TB thay đổi số tài khoản ngân hàng Việt Á tại DNSE…
2023-09-20T18:00:00

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
2023-09-15T11:47:29

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp…
2023-09-15T11:45:47

Sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực…
2023-08-19T10:32:00

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được ban hành kèm…
2023-08-11T11:38:45

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Nghị…
2023-08-11T11:37:29

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNSE được sửa đổi, bổ sung…
2023-08-11T11:34:34

Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 10 tháng 8 năm…
2023-08-11T10:25:53