TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HLR kể từ ngày 02.07.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán HLR bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 02/07/2024…
2024-06-19T09:53:36

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TDN kể từ ngày 25.06.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán TDN bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/06/2024…
2024-06-19T09:48:16

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TC6 kể từ ngày 25.06.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán TC6 bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/06/2024…
2024-06-19T09:45:09

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán MCM kể từ ngày 14.06.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán MCM bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 14/06/2024…
2024-06-05T16:30:58

Thông báo Chương trình Khuyến mại “Tặng Cổ Phiếu cho Khách hàng Hội viên Kim cương của ZaloPay”

Từ 30/05/2024 đến 10/09/2024, DNSE triển khai chương trình “Tặng Cổ Phiếu cho Khách hàng Hội viên Kim Cương của ZaloPay” dành cho Khách hàng
2024-06-04T11:15:29

Thông báo sửa đổi bổ sung bộ Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại DNSE

Thông báo sửa đổi bổ sung bộ Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại DNSE từ ngày 28/05/2024
2024-05-27T13:10:00

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO VÀ KHUYẾN CÁO GIAO DỊCH AN TOÀN

DNSE khuyến cáo KH hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn và phòng tránh rủi ro khi giao dịch trực tuyến.  
2024-05-24T13:10:06

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2024

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ của tháng 05/2024 gồm 208 mã cổ phiếu …
2024-05-10T16:00:00

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2024 – điều chỉnh ngày 08/05/2024

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 04/2024 sau khi loại mã L18 …
2024-05-08T11:30:00

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty…
2024-05-07T10:01:02