Thông báo điều chỉnh chính sách lợi suất Sản phẩm Egg X – Trứng vàng

DNSE xin trân trọng thông báo: Điều chỉnh chính sách lợi suất trứng vàng kể từ ngày 02/12/2023…
2023-11-30T13:49:31

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 11/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ của tháng 11/2023 gồm 214 mã cổ phiếu …
2023-11-17T09:38:19

Thông báo thay đổi chính sách lợi suất Sản phẩm Egg X – Trứng vàng

DNSE xin trân trọng thông báo: THAY ĐỔI LỢI SUẤT TRỨNG VÀNG kể từ ngày 10/11/2023.
2023-11-09T15:01:16

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán SGO kể từ ngày 10/11/2023.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán SGO bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 10/11/2023…
2023-11-07T17:06:17

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2023 – điều chỉnh ngày 23/10/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 10/2023 sau khi loại mã DMC …
2023-10-23T14:35:37

Thông báo điều chỉnh lãi suất từ 23/10/2023

DNSE thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán từ ngày 23/10/2023
2023-10-23T07:40:00

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ của tháng 10/2023 gồm 183 mã cổ phiếu …
2023-10-12T15:05:28

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HTG kể từ ngày 31/10/2023.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán HTG bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 31/10/2023…
2023-10-11T13:28:07

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TVP kể từ ngày 25/10/2023.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán TVP bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/10/2023…
2023-10-05T13:15:22

Thông báo thay đổi chính sách lợi suất Sản phẩm Egg X – Trứng vàng

DNSE xin trân trọng thông báo: THAY ĐỔI LỢI SUẤT TRỨNG VÀNG kể từ ngày 03/10/2023.
2023-10-02T13:46:46