DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quyết định của UBCKNN điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh

Ngày 03/02/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Quyết định số 07/QĐ-UBCK ngày 02/02/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp…
2023-02-03T17:22:31

Nghị quyết HĐQT về phê duyệt các nội dung giao dịch với Người có liên quan

Ngày 30/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị…
2023-01-31T17:41:17

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Chi tiết vui…
2023-01-30T14:52:16

Báo cáo tài chính Quý IV/2022

Quý IV/2022, Chứng khoán DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần quý III, doanh thu cả năm tăng 2,5 lần so với so với 2021. Theo Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Chứng khoán DNSE, doanh thu hoạt động đạt 147,2 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5 lần so với quý III. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu, đạt 72,2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 49,1 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL cũng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.
2023-01-19T15:42:46

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 01/2023 gồm…
2023-01-09T11:33:51

Thông báo về việc chào bán Chứng chỉ quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

Hiện nay, Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (do Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT quản lý) đang trong giai đoạn…
2023-01-06T16:17:38

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 12/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 12/2022
2022-12-19T16:10:28

Nghị quyết HĐQT DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022)

Ngày 19/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc thay đổi địa…
2022-12-19T09:48:02

THÔNG BÁO

Về việc: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/chứng khoán cầm cố của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan…
2022-12-02T08:08:00

THÔNG BÁO

V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ/ chứng khoán cầm cố của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan…
2022-12-02T08:00:00