Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 27 tháng 9 năm…
2023-09-27T14:48:27

Thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

TB thay đổi số tài khoản ngân hàng Việt Á tại DNSE…
2023-09-20T18:00:00

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 – điều chỉnh ngày 15/09/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2023 sau khi loại mã TAR – Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX) khỏi danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 15/09/2023.
2023-09-15T14:57:16

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
2023-09-15T11:47:29

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp…
2023-09-15T11:45:47

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 – điều chỉnh ngày 11/09/2023

08/2023 sau khi loại mã CKG – Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE) khỏi danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 11/09/2023.
2023-09-11T16:07:00

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 – điều chỉnh ngày 08/09/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2023 sau khi loại mã VC3 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX) khỏi danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 08/09/2023.
2023-09-08T17:18:00

Thông báo thực hiện báo cáo, công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

DNSE_TB thực hiện báo cáo, Công bố thông tin của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
2023-09-01T11:54:00

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 – điều chỉnh ngày 31/08/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2023 sau khi loại mã DRH – Công ty Cổ phần DRH Holdings (HOSE) và TDC – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE) khỏi danh mục cho vay GDKQ do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm kể từ ngày 31/08/2023.
2023-08-31T15:37:16

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2023 – điều chỉnh ngày 30/08/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2023 sau khi loại mã GIL – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE) khỏi danh mục cho vay GDKQ do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm kể từ ngày 30/08/2023.
2023-08-30T16:14:53