TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán MCM kể từ ngày 14.06.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán MCM bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 14/06/2024…
2024-06-05T16:30:58

Nghị quyết về phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng/Resolution on the public offering of bonds

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với quyết định liên quan đến việc phát hành và chào…
2024-06-05T15:03:51

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán/Securities Registration Certificate

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2024/GCNCP-VSDC cấp ngày 31…
2024-05-31T17:49:53

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán L43 kể từ ngày 23/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ…
2024-05-08T15:14:19

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán L62 kể từ ngày 23/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ…
2024-05-08T15:10:03

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán TAR kể từ ngày 21/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty Cổ phần…
2024-05-08T15:05:20

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HEM kể từ ngày 17/05/2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo…
2024-05-08T14:54:25

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty…
2024-05-07T10:01:02

Chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC/Notice on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at VSDC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc…
2024-05-06T15:35:00

DNSE bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/DNSE appoints Person in charge of Corporate Governance

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 02/05/2024…
2024-05-03T09:47:29