Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2023 – điều chỉnh ngày 31/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 03/2023 sau khi loại mã HAR –  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE) và mã NKG – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE) khỏi danh mục cho vay GDKQ do Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm khỏi danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 30/03/2023.
2023-03-31T15:00:00

TB hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán VAT kể từ ngày 06/04/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán VAT (Cổ phiếu…
2023-03-30T13:50:20

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HHG kể từ ngày 25/04/2023

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán HHG bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/04/2023…
2023-03-30T13:49:40

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán VKC kể từ ngày 25/04/2023

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán VKC bị hủy bỏ niêm yết từ ngày 25/04/2023…
2023-03-30T13:19:07

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023…
2023-03-29T12:35:19

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán GTH kể từ ngày 06/04/2023

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán GTH bị hủy bỏ niêm yết từ ngày 06/04/2023…
2023-03-28T10:41:52

Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 24/03/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm…
2023-03-24T17:51:08

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2023 – điều chỉnh

Danh mục có hiệu lực từ ngày 24/03/2023. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 03/2023 tại file đính kèm
2023-03-23T13:36:00

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán PVL kể từ ngày 14/04/2023

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán PVL bị hủy bỏ niêm yết từ ngày 14/04/2023…
2023-03-22T14:59:27

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh (thay đổi lần 3)

Ngày 21/03/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh DNSE tại TP. Hồ…
2023-03-21T18:12:23