Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đợt chào bán cổ phần ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 25 tháng 01 năm 2024 của…
2024-01-25T15:45:00

Báo cáo tài chính Quý IV 2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý IV năm…
2024-01-19T14:54:29

Thông báo sửa đổi, cập nhật Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu…
2024-01-10T10:53:46

Tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu…
2023-12-29T11:25:45

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu…
2023-12-28T10:11:02

Nghị quyết của HĐQT liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT-DNSE ngày 13 tháng 11 năm 2023 của…
2023-11-13T16:20:49

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Theo đó, DNSE ghi nhận doanh…
2023-10-19T17:14:00

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 27 tháng 9 năm…
2023-09-27T14:48:27

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
2023-09-15T11:47:29

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được ban hành kèm…
2023-08-11T11:38:45