Chúng tôi hướng đến đơn giản hoá đầu tư cho người Việt.

Chúng tôi hướng đến đơn giản hoá đầu tư cho người Việt.

Đầu tư thông minh hơn

Chúng tôi tin rằng việc đầu tư là việc quan trọng và dài hạn với khách hàng. Bởi vậy chúng tôi muốn hỗ trợ nhà đầu tư với những công cụ tốt và thông minh nhất để đầu tư hiệu quả. Đây là những công cụ giúp nhà đầu tư tiệp cận thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn và quản trị rủi ro tốt hơn.

Đầu tư thông minh hơn

Đầu tư hiệu quả hơn

Đánh giá hiệu quả đầu tư là việc quan trọng để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và đầu tư tốt hơn. Hiệu quả là một trong 3 tiêu chí quan trọng để chúng tôi xây dựng sản phẩm cho khách hàng. Ở DNSE, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng hệ thống để hỗ trợ khách hàng đầu tư hiệu quả hơn bằng cách đưa thông tin nhanh hơn, chuẩn xác hơn và báo cáo chuẩn mực hơn.

Đầu tư hiệu quả hơn

Đầu tư dễ dàng hơn

Tại thị trường Việt Nam, các công cụ đầu tư hầu hết sử dụng công nghệ cũ, khó sử dụng và quá nhiều thông tin. Chúng tôi làm việc để mang lại trải nghiệm đầu tư, giao dịch chứng khoán đơn giản nhất có thể.

Đầu tư dễ dàng hơn

Chúng tôi định nghĩa lại trải nghiệm đầu tư chứng khoán

Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang
Chủ tịch HĐQT
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Phó chủ tịch HĐQT
Phạm Thị Thanh Hoa
Phạm Thị Thanh Hoa
Tổng giám đốc