Phân tích kỹ thuật | 28/04/2024

Chỉ số EV/EBITDA là gì? – Những điều nhà đầu tư cần lưu ý

Chỉ số EV/EBITDA vẫn là một khái niệm vẫn còn khá xa lạ với nhiều nhà đầu tư. Nó thường được sử dụng để định giá doanh nghiệp cũng như phân tích hiệu quả kinh doanh. Cùng tìm hiểu chi tiết về chỉ số EV/EBITDA là gì trong bài viết này.

Chỉ số EV/EBITDA là gì?

Chỉ số EV/EBITDA là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết
Chỉ số EV/EBITDA là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết

EV/EBITDA là chỉ số định giá cổ phiếu quan trọng, giúp đánh giá giá trị thực của một công ty.

Chỉ số này so sánh tổng giá trị doanh nghiệp (EV), bao gồm nợ vay và vốn chủ sở hữu, với lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA). Điều này giúp xác định giá trị công ty mà không bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu hiện tại hay tình hình thị trường.

Phương pháp này ít được sử dụng tại thị trường Việt Nam nhưng rất phổ biến trên thế giới.

Giải thích các thành phần của chỉ số EV/EBITDA

Chỉ số EV (Enterprise Value)

EV (Enterprise Value) được gọi là Giá trị doanh nghiệp.

Nó được xem là chỉ số thước đo giá trị doanh nghiệp và thường được sử dụng thay thế vốn hóa trên thị trường cổ phiếu. Nói một cách đơn giản thì EV chính là chi phí cần bỏ ra để mua toàn bộ công ty.

EV = Tổng nợ + Vốn hóa thị trường – Tiền và các khoản tương đương tiền

Trong đó:

  • Vốn hóa = Giá cổ phiếu hiện tại của doanh nghiệp x Số lượng cổ phiếu đang được lưu hành
  • Tổng nợ là các khoản nợ mà doanh nghiệp cần trả có lãi bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn.

Chỉ số EBITDA

EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), đây là khoản lợi nhuận cho vay trước thuế và trước khấu hao của một doanh nghiệp bất kì. Chỉ số này sử dụng và đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp khi taxation bằng 0, không cần phải chịu lãi cũng như chịu chi phí khấu hao.

Chỉ số này sẽ giúp bạn tập trung hơn vào lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó có thể so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay + Tổng khấu hao

Cách tính EV/EBITDA

EV/EBITDA là một chỉ số phổ biến dùng để định giá cổ phiếu, chỉ số này cho biết bạn cần bao nhiêu năm để thu hồi số tiền đã bỏ ra để mua doanh nghiệp hiện đang có mức EBITDA xác định.

Công thức tính EV/EBITDA:

EV/EBITDA = Giá trị doanh nghiệp (EV) / Lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu trừ (EBITDA)

Cách thức xác định Chỉ số EV/EBITDA
Cách thức xác định Chỉ số EV/EBITDA

Ví dụ: Một công ty có giá trị doanh nghiệp (EV) là 100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) là 20 tỷ đồng.

Vậy chỉ số EV/EBITDA của công ty này là:

EV/EBITDA= 100 tỷ đồng/ 20 tỷ đồng = 5

EV/EBITDA càng thấp thể hiện rằng doanh nghiệp đó đang được định giá thấp so với năng lực hoạt động. Vậy nên, các nhà đầu tư cần tìm kiếm những doanh nghiệp có EV/EBITDA càng thấp càng tốt.

Chỉ số EV/EBITDA cho biết điều gì?

Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp

Nó được sử dụng để đo lường giá trị của doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị của vốn hóa thị trường và lợi nhuận trước khi trừ đi khấu hao, lãi vay và thuế.

Việc sử dụng chỉ số này trong việc đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp có thể cung cấp cho các nhà đầu tư, các quản lý doanh nghiệp và các chuyên gia tài chính một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cụ thể, chỉ số EV/EBITDA có thể giúp đánh giá:

  • Khả năng hoàn trả vốn đầu tư của doanh nghiệp: Chỉ số này cho biết mức độ thu hồi vốn đầu tư của các nhà đầu tư và chủ sở hữu. Nếu EV/EBITDA của doanh nghiệp cao, có nghĩa là doanh nghiệp đang dự đoán hoàn trả vốn đầu tư tốt.
  • Hiệu quả của hoạt động kinh doanh: Chỉ số này cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Nếu EV/EBITDA cao, có thể cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và có thể thể hiện đầu tư cho các hoạt động mới.
  • Định giá doanh nghiệp: Nếu tỷ lệ EV/EBITDA của doanh nghiệp thấp hơn các doanh nghiệp cùng ngành, đó có thể là một cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Chính vì vậy, chỉ số EV/EBITDA là một công cụ quan trọng giúp đánh giá tính khả thi của một doanh nghiệp và hỗ trợ quyết định đầu tư.

So sánh hiệu quả tài chính giữa các doanh nghiệp

Chỉ số EV/EBITDA là một chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty, bằng cách so sánh giá trị doanh nghiệp (EV) và lợi nhuận trước chi phí lãi và thuế (EBITDA). Tuy nhiên, khi so sánh hiệu quả tài chính giữa các công ty bằng chỉ số này, cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác nhau:

  • Trước tiên, EV/EBITDA là một trong nhiều chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty. Việc sử dụng chỉ số này cần phải được đối chiếu với các chỉ số khác như P/E, P/B, ROA hay ROE.
  • Thứ hai, cần phải xem xét các yếu tố khác như ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, cơ cấu tài chính và dòng tiền. Một công ty nhỏ có thể có chỉ số EV/EBITDA thấp hơn một công ty lớn, nhưng nếu doanh thu và lợi nhuận của công ty lớn có tính ổn định và sức bền hơn, thì điều đó cũng phản ánh sự hiệu quả tài chính của công ty.

Vì vậy, để so sánh hiệu quả tài chính giữa các công ty bằng chỉ số EV/EBITDA, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan và sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để đạt được kết quả chính xác hơn.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ số EV/EBITDA

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Chỉ số EV/EBITDA
Những điều cần lưu ý khi sử dụng Chỉ số EV/EBITDA

Phụ thuộc vào ngành nghề và quy mô doanh nghiệp

Những doanh nghiệp có tài sản cố định có giá trị, có sản phẩm công nghệ tiên tiến, có thể có một giá trị EV/EBITDA cao hơn so với các doanh nghiệp tương tự nhưng có giá trị tài sản thấp hơn và kích thước nhỏ hơn. 

Ngược lại, các công ty dịch vụ có thể có giá trị EV/EBITDA thấp hơn so với các doanh nghiệp sản xuất. Do đó, khi sử dụng chỉ số này để đánh giá một doanh nghiệp, cần phải xem xét kỹ ngành công nghiệp và kích thước doanh nghiệp để có được một cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về giá trị của doanh nghiệp.

Không phải là chỉ số độc lập

Chỉ số EV/EBITDA là một trong số các chỉ số phản ánh tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, nó không phải là chỉ số độc lập mà phải được xem xét cùng với các chỉ số khác để tạo ra một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh và giá trị của công ty. 

Chỉ số này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như lãi suất, nợ vay, đầu tư, các chi phí khác, v.v. Do đó, khi sử dụng chỉ số này, nhà đầu tư cần phân tích toàn diện và lấy nhiều thông tin khác nhau để đánh giá đúng giá trị thực của công ty.

Không thể áp dụng đối với tất cả các loại doanh nghiệp

Chỉ số EV/EBITDA không phù hợp cho tất cả các loại doanh nghiệp. Chỉ số này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp có nguồn thu nhập ổn định và kinh doanh dựa trên hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư hoặc các công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn phát triển. 

Với các công ty có cấu trúc tài sản phức tạp hơn hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn lưu động hay các chi phí khác như R&D, chỉ số EV/EBITDA sẽ không cung cấp đầy đủ thông tin về giá trị của doanh nghiệp. 

Do đó, việc lựa chọn các chỉ số thích hợp để đánh giá giá trị doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành, loại hình kinh doanh và tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

DNSE hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về chỉ số EV/EBITDA trong chứng khoán, giúp bạn áp dụng hiệu quả vào quá trình đầu tư. Để trải nghiệm việc đầu tư dễ dàng và thông minh hơn, hãy mở tài khoản trên ứng dụng giao dịch miễn phí Entrade X của DNSE. Click vào đường link để mở tài khoản và nhận ngay 200k!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Thu Hằng

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan