Chỉ số ROI là gì ?

6 Tháng 9 2021 · 3 phút đọc

ROI là viết tắt Return On Investment. Trong kinh doanh, các khoản đầu tư để cải thiện công ty, như thời gian và tiền bạc. ROI là kết quả hiệu suất lợi nhuận do đầu tư mang lại.

ROI thường được định nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư.

Cách tính ROI

Một tính toán giá trị tiền tệ của một khoản đầu tư so với chi phí của nó. Công thức toán học là: (lợi nhuận – chi phí)/chi phí. Nếu bạn kiếm được 10.000.000 đồng từ 1.000.000 đồng, Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của bạn sẽ là 0,9 hoặc 90%.

Nói một cách khác, ROI được tính bằng lợi nhuận ròng trong một thời gian nhất định chia cho chi phí đầu tư, sau đó được nhân với 100 để biểu thị tỷ lệ dưới dạng phần trăm.

Nếu ROI của một khoản đầu tư là dương ròng, nó có thể đáng giá. Nhưng nếu có các cơ hội khác với ROI cao hơn, thì những tín hiệu này có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ hoặc lựa chọn các phương án tốt nhất. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư nên tránh ROI âm, nghĩa là lỗ ròng.

ROI là cơ sở để nhà đầu tư có thể đánh giá khả năng trả lãi của doanh nghiệp dựa trên cơ sở lợi nhuận hoạt động của hoạt động đầu tư.

Giúp nhà đầu tư có thể đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính và ra quyết định huy động vốn dựa trên chỉ số ROI.

Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của việc sử dụng vốn. Từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá khả năng sinh lời của một khoản đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư có lợi nhất.

Khi tính và so sánh ROI giữa cho các khoản đầu tư với nhau, mọi người thường quên mất đi thời gian mua bán đối với một khoản đầu tư. Theo đó, nếu khoảng thời gian mua bán giữa hai khoản đầu tư chênh lệch thì cách tính ROI thông thường sẽ không còn chính xác nữa.

RoR – Rate of Return là gì?

Rate of Return – RoR có tên gọi tiếng Việt là tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn hay tỷ lệ lợi tức. Chúng là lãi ròng hoặc lỗ của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian xác định; và được biểu thị bằng phần trăm chi phí ban đầu của khoản đầu tư. Khi tính toán tỷ suất sinh lợi, tức là bạn đang xác định phần trăm thay đổi từ đầu kỳ cho đến cuối kỳ.

Ý nghĩa của RoR: Được sử dụng để đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ của một khoản đầu tư theo thời gian.

Có thể áp dụng trên nhiều loại tài sản, từ cổ phiếu đến trái phiếu, bất động sản.v.v.. với điều kiện tài sản đó được mua tại một thời điểm và tạo ra dòng tiền vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Công thức tính RoR căn bản:

Tỷ suất lợi nhuận = [(Giá trị hiện tại − Giá trị ban đầu) \ Giá trị ban đầu] x 100

RoR đơn giản này đôi khi được gọi là tỷ lệ tăng trưởng cơ bản hoặc lợi tức đầu tư (ROI). Nếu bạn cũng xem xét ảnh hưởng của giá trị thời gian của tiền và lạm phát, tỷ suất sinh lợi thực tế cũng có thể được định nghĩa là số tiền ròng của dòng tiền chiết khấu (DCF) nhận được trên một khoản đầu tư sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Giao dịch mọi nơi

Tải ứng dụng Entrade X để mở tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

  • Giao dịch miễn phí trọn đời
  • Tốc độ nhanh nhất Việt Nam
  • Nguồn vốn vững mạnh

Bài liên quan:

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tì ...
Báo cáo tài chính là gì?

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một công cụ tài chính có giá trị, có thể mua bán và nắm giữ như tiền.
Chứng khoán là gì?

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán b ...
Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số VN30 là gì?

VN30 là chỉ số của 30 cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), với giá trị vốn hoá thị trường cũng như tính thanh kh ...
Chỉ số VN30 là gì?

Chỉ số EPS là gì?

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.
Chỉ số EPS là gì?