Bảo hiểm - Thuế | 14/03/2024

Đồng bảo hiểm là gì? Vai trò của đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm là cách thức để phân tán, chia sẻ rủi ro theo chiều ngang, bằng cách tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác nhau cho cùng một đối tượng. Vậy đồng bảo hiểm là gì? Vai trò của đồng bảo hiểm? Phân biệt đồng bảo hiểm với các loại bảo hiểm khác? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đồng bảo hiểm là gì?

Đồng bảo hiểm là gì
Đồng bảo hiểm là gì?

Theo Khoản 29, Điều 4, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: “Đồng bảo hiểm là trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cùng thống nhất giao kết với bên mua bảo hiểm trên một hợp đồng bảo hiểm, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài nhận phí bảo hiểm và bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy có thể hiểu, Đồng bảo hiểm (Co-Insurance) là loại hình bảo hiểm mà theo đó nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cùng tham gia bảo hiểm cho một đối tượng theo các nguyên tắc: cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Hình thức này giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro tài chính, khi chỉ tập trung vào một hoặc một số hợp đồng với số tiền bảo hiểm lớn.

Vai trò của Đồng bảo hiểm

Vai trò của Đồng bảo hiểm
Vai trò của Đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm không chỉ giúp phân tán rủi ro theo chiều ngang bằng cách tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác nhau cho cùng một đối tượng, mà còn đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm của họ đúng lúc và đủ số tiền. Điều này làm tăng sự an tâm và tin tưởng của khách hàng trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Phân biệt Đồng bảo hiểm với các loại bảo hiểm khác

Đồng bảo hiểm khác gì so với các loại hình bảo hiểm khác
Đồng bảo hiểm khác gì so với các loại hình bảo hiểm khác

Điểm khác biệt giữa đồng bảo hiểm, bảo hiểm trùng và tái bảo hiểm: 

Tiêu chí

Đồng bảo hiểm Bảo hiểm trùng

Tái bảo hiểm

Khái niệm

Là loại hình bảo hiểm mà theo đó nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cùng tham gia bảo hiểm cho một đối tượng theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợitrách nhiệm theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với 2 doanh nghiệp bảo hiểm trở lên, để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện sự kiện bảo hiểm.

Là phương thức phân tán rủi ro bằng cách chuyển nhượng một phần trách nhiệm bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác thông qua một hợp đồng bảo hiểm thứ 2.

Đối tượng

Rủi ro đã được bảo hiểm

Tài sản

  • Tài sản
  • Trách nhiệm dân sự
  • Con người
Số lượng hợp đồng

Chỉ có duy nhất 1 hợp đồng được ký kết

Tối thiểu là 2 hợp đồng được ký kết

Chỉ có 2 hợp đồng được ký kết

Mối quan hệ pháp lý

Giữa người mua bảo hiểm với tất cả công ty bảo hiểm

Giữa người mua bảo hiểm với từng công ty bảo hiểm

Giữa khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm gốc

Giữa doanh nghiệp bảo hiểm gốc với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm

Người trực tiếp bồi thường

Tất cả các doanh nghiệp tham gia vào hợp đồng 

Đồng bảo hiểm dựa trên tỷ lệ đã ký kết để bồi thường.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm theo tỷ lệ: số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận và tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bên mua đã giao kết.

Người mua bảo hiểm chỉ cần biết doanh nghiệp bảo hiểm cho mình.

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản thì người mua bảo hiểm không có quyền đòi công ty tái bảo hiểm bồi thường.

Mong rằng qua bài viết, bạn đọc đã nắm rõ hơn về khái niệm Đồng bảo hiểm là gì cũng như cách phân biệt Đồng bảo hiểm với các loại hình bảo hiểm khác. Hãy theo dõi DNSE thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Đức Tuấn

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan