Biên an toàn là gì?

Bạn sẽ học được :

  • Chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu và giá giao dịch trên thì trường được gọi là Biên an toàn 
  • Biên an toàn càng lớn bạn càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền 

Sự chênh lệch giữa giá trị trường đang trả cho cổ phiếu và giá trị thực của doanh nghiệp được gọi là biên an toàn, biên an toàn càng lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho mình. Vì vậy, nhà đầu tư giá trị sẽ chăm chăm vào việc mua cổ phiếu mình ngắm đến sao cho “rẻ” nhất so với giá mà họ định giá được.

Có nhiều cách để xác định giá thị thực của doanh nghiệp gọi là các phương pháp đinh giá như: phương phá chiết khấu dòng tiền, chiết khấu cổ tức , Canslim hay theo phương pháp của cha đẻ trường phái đầu tư giá trị Benjamin Graham

Khi bạn mua cổ phiếu theo phương pháp đầu tư giá trị, bạn quan tâm đến: 

Giá cổ phiếu đang giao dịch
Chủ sở hữu đang bán ra cổ phiếu
Giá trị thật của cổ phiếu

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút