Đầu tư giá trị là gì?

Bạn sẽ học được :

  • Đầu tư giá trị giống như bạn đi dạo chờ đồ cổ và phát hiện ra món hàng đáng giá bị phủi bụi mà ít người quan tâm đến 
  • "Tham lam khi đám đông sợ hãi"

Nếu như bạn lựa chọn phương pháp đầu tư giá trị cho sự nghiệp đầu tư của mình thì chắc hẳn bạn là người ưa tìm tòi, khám phá và đặc biệt say mê phân tích cơ bản và định giá cổ phiếu.

Đầu tư giá trị khác với người chơi chứng khoán đơn thuần chỉ cần quan tâm đến biến động giá, tin tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu để chớp những cơ hội hưởng lợi từ việc mua thấp bán cao giá cổ phiếu.  

Ngược với đám đông, người đầu tư giá trị sẽ mua cổ phiếu trong những pha thị trường sụt giảm mạnh khi con mồi của họ bị thị trường đạp sâu so với định giá và bán cổ phiếu khi thấy biên an toàn bằng 0.

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút