Đầu tư giá trị như thế nào?

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
  • Đầu tư giá trị là gì?
  • Công thức định giá thần thánh của Benjamin Graham
  • Đầu tư giá trị như thế nào?
  • Biên an toàn là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
 • Giao dịch theo xu hướng

Bạn sẽ học được :

 • Đầu tư giá trị là việc tìm kiếm những dấu hiệu đáng giá từ các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính của doanh nghiệp 
 • Giá của cổ phiếu giao dịch trên bảng điện chưa chắc đã phản ảnh giá trị đúng của cổ phiếu 

Là nhà đầu tư giá trị bạn sẽ ngụp lặn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thuộc lòng các thông tin về hoạt động hay dự án phát triển kinh doanh, xây dựng mô hình định giá với các giả định liên tục cập nhật để phát hiện ra rằng giá giao dịch trên thị trường cho cổ phiếu đang được số đông trả thấp hơn giá trị của doanh nghiệp xứng đáng nhận được. Nó giống như bạn mua được một món hời tại khu chợ đồ cổ mà người xung quanh chưa kịp nhận ra giá trị của nó.  

Cần phải dành lời khen cho nhà đầu tư giá trị vì họ đúng là những người đãi cát tìm vàng chân chính.

Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE