Cách xác định xu hướng giá bằng các chỉ báo kỹ thuật

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
 • Giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch theo xu hướng (theo trend) là gì?
  • Cách xác định xu hướng giá bằng mức đỉnh đáy
  • Cách xác định xu hướng giá với trendline
  • Cách xác định xu hướng giá bằng các chỉ báo kỹ thuật

Bạn đã học được: 

 • Có nhiều indicator (chỉ báo kỹ thuật) có thể dùng để xác định hướng.
 • Các xác định xu hướng ngắn, trung, dài hạn với đường trung bình động.

Xác định xu hướng dựa vào chỉ báo kỹ thuật (indicator)

Các indicator xác định xu hướng ngày càng đa dạng và tùy thuộc vào vào sự ưa thích của mỗi nhà đầu tư. Các indicator thường dùng xác định xu hướng: Các đường trung bình động, SAR,... So với trendline, indicator là chỉ báo trễ (lagging indicator) nhưng có tính tối ưu trong việc thể hiện dao động giá và tính hiệu quả cao của nó trong sự kết hợp tránh nhiễu.

Sử dụng đường trung bình động MA (Moving Average) là chỉ báo xác định xu hướng phổ biến.

 • Có nhiều khung thời gian của đường MA như MA5-5 phiên giao dịch, MA20-20 phiên giao dịch' MA100-100 phiên giao dịch...tương ứng với khoảng thời gian ngắn, trung, dài hạn.
 • Khi các đường trung bình chu kì ngắn nằm trên đường trung bình dài thì xu hướng được thể hiện rõ nét, các vùng giao cắt thể hiện sự chuyển đổi xu hướng thị trường.

Ví dụ: nhà đầu tư sử dụng SMA-Simple Moving Average xác định xu hướng

 1. Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn
 2. Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
 3. Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
 4. Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
 5. Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)12

Đường EMA ngắn hạn cắt lên đường  EMA dài hạn thể hiện tính chất nào của xu hướng ? 

 

Xu hướng giảm giá
Xu hướng đi ngang
Xu hướng tăng
Không xác định
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE