Cách xác định xu hướng giá bằng mức đỉnh đáy

Bạn sẽ học được:

 • Các xác định xu hướng tăng
 • Các xác định xu hướng giảm
 • Các xác định xu hướng đi ngang

123

Các xác định xu hướng

 • Xu hướng tăng: Khi giá đang trong xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra mức cao (đỉnh) cao hơn và mức thấp (đáy) cao hơn cho đến khi xuất hiện mức cao mới thấp hơn mức cũ và mức thấp mới thấp hơn mức thấp cũ điều đó báo hiệu kết thúc của xu hướng tăng.123
 • Xu hướng giảm: Đối với xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra mức cao (đỉnh) thấp hơn và mức thấp (đáy) thấp hơn cho đến khi mức thấp thấp hơn bị chặn và điều đó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm.123

 

 • Sideway (đi ngang trong phạm vi giá): giá di chuyển trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự. 
 • 123

Xu hướng tăng có đặc điểm nào sau đây?

Tạo mức cao cao hơn (HH) và mức thấp cao hơn (HL)
Tạo các mức cao thấp hơn (LH) và mức thấp cao hơn (HL)
Tạo các mức cao cao hơn (HH) và mức thấp thấp hơn(LL)
Tạo các mức cao thấp hơn (LH) và mức thấp thấp hơn (LL)

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút