Cách xác định xu hướng giá với trendline

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
 • Giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch theo xu hướng (theo trend) là gì?
  • Cách xác định xu hướng giá bằng mức đỉnh đáy
  • Cách xác định xu hướng giá với trendline
  • Cách xác định xu hướng giá bằng các chỉ báo kỹ thuật

Bạn đã học được: 

 • Xác đinh xu hướng dựa vào trendline
 • Xác định xu hướng dựa vào các đỉnh và đáy của giá

 

Xác định xu hướng dựa vào quan sát giá đỉnh-mức cao và đáy-mức thấp của cổ phiếu 123 Vẽ đường trendline để xác định xu hướng giá cổ phiếu22.10

123

123Nối các mốc đỉnh-giá cao với nhau và các mốc đáy-giá thấp với nhau ta tạo được các đường thẳng tạo thành trendline thể hiện xu hướng giá. Việc sử dụng trendline thường được sử dụng sau khi xu hướng hình thành nhằm xác định khả năng duy trì xu hướng (độ bền của xu hướng)

KHÔNG THỂ xác định  xu hướng giá bằng cách nào dưới đây ?

Dùng các đường trendline
Dùng các mức thấp và mức cao của giá ( cấu trúc giá)
Dùng các chỉ báo xu hướng như đường trung bình, Supertrend, SAR,...
Tìm hỏi các nhà điều hành kinh tế
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE